POWRÓT DO BAŚNI

    Wśród ludów Ziemi isntnieją baśnie które swoimi wizerunkami tworzą mapy, święte wzory geometrii... znane duszy   , przypominają człowiekowi o jego miejscu we wszechswiecie... wskazują kierunek.. ta baśń maluje właśnie taką mandalę, pełną ścieżek p iękna i symbolii.... zawsze przypominam aby słuchać tej baśni (tak jak i każdej innej) sercem.... bez próby zrozumienia czy interpretowania... jest piękna  niespodziewana  mądra...

Gdynia, Renata Koba Studio Yogi

Warszawa. Turkusowy Domek

Łódż ,Poleski Ośrodek Sztuki

Kraków z Teatrem Dżwięku